Berger Ecotrail

4 x „e” w transporcie towarów

W procesie konstrukcji naczep siodłowych koncentrujemy się na wymaganiach dotyczących transportu towarów w następujących obszarach: economy, ecology, efficiency i excellence (ekonomia, ekologia, efektywność i doskonałość).

O uzyskaniu przewagi konkurencyjnej decydują następujące cztery czynniki:

economy – większa ładowność

Mniejsza masa własna naczep siodłowych oznacza większą ładowność. Tym samym rosną możliwości przewozowe– mniejsza liczba kursów i niższe koszty eksploatacji pozwalają na zwiększenie marży zysku. 


ecology – większa ochrona środowiska

Mniej kursów i mniejsza masa to niższe zużycie paliwa, niższa emisja spalin i mniejszy hałas. Dbamy w ten sposób o ludzi i środowisko. 

Każda naczepa siodłowa ze znakiem BERGERecotrail®.

 

 

 

efficiency – niższe zużycie paliwa

Mniejsza masa naczep siodłowych oznacza niższe zużycie paliwa i komponentów naczepy. Dzięki temu można zmniejszyć koszty niezależnie od stopnia wykorzystania maksymalnej ładowności.

excellence – najwyższa jakość

Normy stosowane w przypadku naczep BERGERecotrail®, począwszy od etapu prac projektowych, przez produkcję, aż po końcową kontrolę, zapewniają najwyższą jakość i precyzję wykonania. Rozwiązania dostosowane do branży, wysoki komfort obsługi i eksploatacji, tworzą korzystny pakiet dla użytkownika.